Projekt "Doradztwo w zakresie podatku VAT  w rolnictwie realizowany był  w ramach działania 9.5 POKL w 2010 roku i skierowany do rolników i mieszkańców wsi oraz miast do 25 tys. mieszkańców z terenu  powiatów ciechanowski, przasnyski, mławski, płoński i pułtuski. Uczestniczyło 40 osób.

Okres realizacji projektu III-VIII 2010 r. Zdjęcia z realizowanych projektów dostępne w zakładce "Galeria foto"

Pozdrawiam

Aldona Olszewska