Podstawy prowadzenia ewidencji księgowych z zastosowaniem technik komputerowych

Podstawy prowadzenia ewidencji księgowych z zastosowaniem technik komputerowych