Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do współpracy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020.

 

Kontakt:

Ciechanów ul. Krasickiego 26

023 6727969 , 0604291137 - Aldona Olszewska

0604211426 -  Renata Żmijewska

 

Zapraszamy!