Przecież to takie proste”  -

 

projekt realizowany w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt szkoleniowy dla 12 rolników z zakresu:

Uczestnikami projektu byli rolnicy z terenu gmin:

Ciechanów, Gołymin Ośrodek, Sońsk.

Zapraszam do uczestnictwa w kolejnych projektach

Aldona Olszewska