Zdobywajmy wiedzę” -

projekt realizowany w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt szkoleniowy dla 12 osób- w tym 6 rolników i 6 mieszkańców wsi z zakresu:

Uczestnikami projektu byli rolnicy z terenu gmin:

Opinogóra Górna, Krasne, Czernice Borowe.

Termin realizacji projektu: maj- październik 2009 rok.

 

W ramach realizowanego projektu szkolenia zostały zakończone.

Zapraszam do udziału w kolejnych szkoleniach- informacje na stronie internetowej. 

Aldona Olszewska