Główne menu

BIURO RACHUNKOWE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KONTAKT

LINKI WWW

www.mazowia.eu
www.parp.gov.pl
www.efs.gov.pl

Strona główna

Właściciel biura rachunkowego Aldona Olszewska posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Nr 26944/2008

  

Firma A-Consulting Aldona Olszewska prowadzi działalność w zakresie biura rachunkowego oraz usług szkoleniowych.

 

 

Biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe w zakresie prowadzenia:

 • ksiąg handlowych

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • karty podatkowej

 • rejestrów VAT , w tym VAT rolniczego

 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 • doradztwo w zakresie realizacji projektów i ich rozliczanie

 • sporządzanie biznes planów

 • sporządzanie wniosków o kredyt.

 

Usługi szkoleniowe z zakresu:

 • rachunkowości

 • podatków

 • pisania biznes planów

 • obsługi komputera

 • prowadzenia ewidencji podatkowych przy zastosowaniu technik komputerowych

 • dotacji ze środków Unii Europejskiej