Główne menu

BIURO RACHUNKOWE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KONTAKT

LINKI WWW

www.mazowia.eu
www.parp.gov.pl
www.efs.gov.pl

Z wiedzą pod rękę” -

projekt realizowany w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt szkoleniowy dla 12 rolników z zakresu:

  • obsługi komputera

  • podatków, w tym VAT rolniczego

  • sporządzania wniosków z PROW 2007-2013

Uczestnikami projektu byli rolnicy z terenu gmin:

Żuromina, Lubowidza, Lutocina.

Termin realizacji projektu: maj- październik 2009 rok.

Zajęcia szkoleniowe w ramach projektu zostały zakonczone.

Zapraszam do udziału w kolejnych projektach- informacje na stronie internetowej firmy.

Aldona Olszewska