Główne menu

BIURO RACHUNKOWE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KONTAKT

LINKI WWW

www.mazowia.eu
www.parp.gov.pl
www.efs.gov.pl

Odnawialne źródła energii szansa na rozwój regionu LGD Ciuchcia Krasińskich”

A-Consulting Aldona Olszewska we współpracy z wnioskodawcą Chmielewskim Andrzejem oraz partnerem projektu „AGROSUKCES” Biuro Doradcze Renata Żmijewska zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Odnawialne źródła energii szansa na rozwój regionu LGD Ciuchcia Krasińskich”. Projekt obejmuje dwudniowy wyjazd na XI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX- Nowa Energia do Kielc w dniach 26-27 luty 2013 roku oraz odbędą się szkolenia z zakresu:

- zakładania i prowadzenia własnej firmy

- wyboru formy opodatkowania i sposobu prowadzenia ksiąg

- pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej

- szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Czas realizacji projektu luty- maj 2013 r.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców z obszaru LGD „Ciuchcia Krasińskich”.

Kontakt: 604211426 biuro 236727969

Projekt współfinansowany w ramach „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe Projekty”.

Projekt ma charakter otwarły, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń, udział w projekcie jest bezpłatny.