Główne menu

BIURO RACHUNKOWE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KONTAKT

LINKI WWW

www.mazowia.eu
www.parp.gov.pl
www.efs.gov.pl

Zdobywajmy wiedzę” -

projekt realizowany w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt szkoleniowy dla 12 osób- w tym 6 rolników i 6 mieszkańców wsi z zakresu:

  • obsługi komputera

  • podatków, w tym VAT rolniczego

  • sporządzania wniosków z PROW 2007-2013

Uczestnikami projektu byli rolnicy z terenu gmin:

Opinogóra Górna, Krasne, Czernice Borowe.

Termin realizacji projektu: maj- październik 2009 rok.

 

W ramach realizowanego projektu szkolenia zostały zakończone.

Zapraszam do udziału w kolejnych szkoleniach- informacje na stronie internetowej. 

Aldona Olszewska