Główne menu

BIURO RACHUNKOWE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KONTAKT

LINKI WWW

www.mazowia.eu
www.parp.gov.pl
www.efs.gov.pl

Właściciel biura rachunkowego Aldona Olszewska posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Nr 26944/2008

  

Firma A-Consulting Aldona Olszewska prowadzi działalność w zakresie biura rachunkowego oraz usług szkoleniowych.

 

 

Biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe w zakresie prowadzenia:

 • ksiąg handlowych

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • karty podatkowej

 • rejestrów VAT , w tym VAT rolniczego

 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 • doradztwo w zakresie realizacji projektów i ich rozliczanie

 • sporządzanie biznes planów

 • sporządzanie wniosków o kredyt.

 

Usługi szkoleniowe z zakresu:

 • rachunkowości

 • podatków

 • pisania biznes planów

 • obsługi komputera

 • prowadzenia ewidencji podatkowych przy zastosowaniu technik komputerowych

 • dotacji ze środków Unii Europejskiej