Główne menu

BIURO RACHUNKOWE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KONTAKT

LINKI WWW

www.mazowia.eu
www.parp.gov.pl
www.efs.gov.pl

Tytuł projektu : „Nauka to klucz do sukcesu”- współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

Projekt obejmował 150 godzin szkoleniowych z zakresu obsługi komputera, podatków, Vat-u rolniczego oraz pozyskiwania środków z PROW 2007-2013.

Obszar realizacji projektu- gminy: Opinogóra Górna, Czernice Borowe, Przasnysz, Krasne.

Miejsce realizacji zajęć szkoleniowych: Szkoła  Podstawowa w Woli Wierzbowskiej, gm. Opinogóra Górna

Okres realizacji projektu- 1.10.2008- 15.05.2009

Zapraszam do udziału w innych projektach- informacje na stronie internetowej firmy

Aldona Olszewsk