Główne menu

BIURO RACHUNKOWE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KONTAKT

LINKI WWW

www.mazowia.eu
www.parp.gov.pl
www.efs.gov.pl

Projekt "Wzrost kompetencji zawodowych uczniów" realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w okresie 01.12.2009- 30.04.2011 r. w partnerstwie Starostwo Powiatowe w Ciechanowie/ Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie i Firma A-Consulting Aldona Olszewska.

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum Ekonomicznego i Technikum Handlowego w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie ul. Orylska 9 i zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych, praktyki pozaszkolne, wjazdy edukacyjne (m.inn. Międzynarodowe Targi Poznańskie Euro-Reklama OUTDOOR EXPO w marcu 2010 roku) oraz wile innych atrakcji.

Szczegółowy harmonogram zamieszczony będzie  w najbliższym czasie.